1 year ago

làm bằng đại học thương mại

làm bằng đại học không cần đặt cọc sử dụng quảng cáo trong trường hợp này là không hợp lý. Quy định này tức thời vấp phải sự phản đối vì bị cho là phân biệt giới tính.
Bên cạnh read more...